Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Udział przedstawicieli CBW w uroczystości poświęconej pamięci gen. bryg. Marii Wittek
22.01.2019
21 stycznia 2019 w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Marii Wittek, pierwszej kobiety - generała w historii Wojska Polskiego.


Uroczystość, podczas której Centralną Bibliotekę Wojskową reprezentowały: zastępca Dyrektora ds. Ochrony i Promocji Zbiorów Beata Czekaj-Wiśniewska oraz starszy kustosz w Ośrodku Informacji Naukowej, Zofia Kunert, została zorganizowana została w 120-lecie urodzin Marii Wittek i w stulecie wskrzeszenia Orderu Wojennego Virtuti Militari. Maria Wittek otrzymała Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari za udział w obronie Lwowa w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej i ponownie za działalność konspiracyjną podczas II wojny światowej.


Spotkanie rozpoczęło odsłonięcie przez wicemarszałek Senatu RP Marię Koc płaskorzeźby przedstawiającej gen. Marię Wittek. Płaskorzeźbę autorstwa Anny Wątróbskiej-Wdowiarskiej umieszczono w hallu Archiwum Akt Nowych. Jego dyrektor, dr Tadeusz Krawczak wygłosił interesujący wykład "Gen. Maria Wittekówna i jej podkomendne".


Maria Wittek ps. "Mira" (1899-1997) była pierwszą kobietą studiującą na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Kijowskiego, uczestniczką wojny polsko-bolszewickiej, w Drugiej Rzeczypospolitej komendantką Przysposobienia Wojskowego Kobiet, podczas II wojny światowej szefem Wojskowej Służby Kobiet w Komendzie Głównej ZWZ-AK i organizatorką jej systemu łączności zagranicznej, uczestniczką Powstania Warszawskiego w stopniu pułkownika. Po wojnie działała w podziemiu niepodległościowym, spędziła pół roku w więzieniu. Komunistyczne władze uniemożliwiły jej pracę zgodną z kwalifikacjami - do emerytury była zatrudniona jako kioskarka. Maria Wittekówna zainicjowała zbieranie dokumentacji związanej z udziałem kobiet w walkach niepodległościowych. Była też współzałożycielką Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych