Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
XII Edycja Olimpiady Przedmiotowej
19.12.2018
13 grudnia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbył się etap międzyszkolny (rejonowy) olimpiady historycznej.

Edycja Olimpiady w roku szkolnym 2018/2019 nosi tytuł „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921–1956. Żołnierze II Rzeczypospolitej – Żołnierze Niezłomni”.  Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, gdyż przypada w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i bierze w niej udział rekordowa liczba uczestników. Organizatorami tego cyklicznego przedsięwzięcia są: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Młodzież i nauczycieli w gościnnych progach Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego w Warszawie powitali: komendant Centrum Józef Szymański, a ze strony organizatorów wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Danuta Skrońska (CBW) oraz sekretarz naukowy dr Emil Noiński (MJP).
 W zawodach rejonowych w Warszawie uczestniczyło 59 uczniów liceów z terenu Mazowsza. Zawody miały charakter pisemny (test z zadaniami zamkniętymi oraz otwartymi, obejmującymi blok stały i zmienny). Poziom wiedzy uczestników Olimpiady był wysoki, blisko trzecia część uczniów uzyskała wyniki przekraczające próg 70% punktów.
Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. Zawody mają charakter olimpiady przedmiotowej zwalniającej laureatów i finalistów z egzaminu maturalnego z historii.

W pracach merytoryczno-organizacyjnych  etapu rejonowego Olimpiady uczestniczyli pracownicy CBW w składzie: dr Agnieszka Werens, Małgorzata Gwara, Karolina Paćko, Maciej Biernat, Grzegorz Kuba pod kierunkiem przewodniczącej Zespołu CBW ds. Olimpiady Danuty Skrońskiej.
Wyniki zawodów rejonowych zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie olimpiady www.olimpiadalosyzolnierza.pl.

Tekst: M.G., K.P.
Fot.: P. Litwic, Ł. Wieczorek.

fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14fot. 15fot. 16fot. 17fot. 18
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych