Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
13.12.2018
37 lat temu, 13 grudnia 1981 roku komuniści w obawie przed utratą władzy wprowadzili stan wojenny w Polsce.

Rada Państwa powołała 21-osobową Wojskową Radę Ocalenia Narodowego z Wojciechem Jaruzelskim, która przejęła władzę w państwie. W operacji militarnej i pacyfikacji działaczy NSZZ „Solidarność” udział wzięło około 70 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy milicjantów, przy wsparciu 1750 czołgów i 1900 wozów bojowych.

Zawieszone zostały podstawowe prawa i wolności obywatelskie, wprowadzono tryb doraźny w sądach, zakazano strajków i demonstracji oraz ocenzurowano korespondencje. Zakazano wydawania prasy, poza reżimową „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności”. Zajęcia w szkołach i na wyższych uczelniach zostały zawieszone. Wstrzymano również pracę organizacji społecznych i kulturalnych. W godzinach 22.00-6.00 obowiązywała godzina milicyjna.

Społeczeństwo w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego rozpoczęło akcje protestacyjne w całym kraju, które były brutalnie stłumione przez siły bezpieczeństwa. Podczas pacyfikacji Kopalni „Wujek” zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych.

W związku z wprowadzeniem przez komunistów stanu wojennego państwa Europy Zachodniej oraz Stany Zjednoczone nałożyły na Polskę sankcje gospodarcze.

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Podczas stanu wojennego w 49 ośrodkach na terenie całego kraju internowano około 10 000 działaczy opozycji. Dotychczasowe ustalenia wskazują na 40-100 ofiar śmiertelnych stanu wojennego, lecz do dziś nieznana jest ich faktyczna liczba.


fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych