Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Kwartalnik
05.11.2018
Oddajemy do rąk Czytelników nowy zeszyt kwartalnika "Polska Bibliografia Wojskowa" nr 2 z 2018 roku, wydawanego przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od 97 lat.

Struktura układu działowego w „Polskiej Bibliografii Wojskowej” została uporządkowana zgodnie ze współczesną wykładnią nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, z zachowaniem podziału na dyscypliny, specjalności i podspecjalności wyodrębnione w ramach działów nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności, którą przedstawiono w zeszycie trzecim kwartalnika z 2011 roku.

Przypominamy również, że kwartalnik PBW jest dostępny w wersji elektronicznej w Wojskowej Bibliotece Cyfrowej "Zbrojownia" [LINK]

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych