Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
79 rocznica agresji ZSRR na Polskę
17.09.2018
 

17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.

Uderzenie Armii Czerwonej na Polskę, dokonane jednocześnie na całej przestrzeni granicy od Dźwiny po Dniestr, stanowiło dla polskich władz pełne zaskoczenie, zaś oficjalne powody agresji przedstawiane przez sowiecką dyplomację były tylko obłudnym maskowaniem imperialnych celów Moskwy, świadczących o nieliczeniu się z wszelkimi normami prawa międzynarodowego oraz braku poszanowania zawartych układów i porozumień.

Łącznie siły Armii Czerwonej, skierowane w trzech rzutach przeciwko Rzeczypospolitej, wynosiły ok. 1,5 miliona żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i blisko 1800 samolotów. Tej potężnej nawale Polska nie była w stanie przeciwstawić żadnych liczących się sił, poza formacjami Korpusu Ochrony Pogranicza i oddziałami improwizowanymi z ośrodków zapasowych czy nielicznymi związkami taktycznymi i oddziałami armii, które wycofując się spod uderzeń Wehrmachtu, po 17 września znalazły się w strefie operacyjnej Sowietów.

W bezpośrednich starciach z Armią Czerwoną zginęło ok. 2,5 tys. polskich żołnierzy, a ponad 20 tys. było rannych i zaginionych. Do niewoli sowieckiej dostało się ok. 240 tys. żołnierzy, w tym ponad 10 tys. oficerów, którzy w kwietniu 1940 r. zostali rozstrzelani (zbrodnia katyńska). Straty sowieckie wyniosły ok. 3 tys. zabitych i 6-7 tys. rannych.

W wyniku dokonanego rozbioru ZSRR zagarnął obszar Rzeczypospolitej o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą 13 mln. W październiku 1939 r. Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, zwane przez Sowietów Zachodnią Białorusią i Zachodnią Ukrainą, zostały wcielone do imperium Stalina.

Tekst: MB
Foto: ze zbiorów CBW

Kolumna jeńców polskich maszerujących pod eskortą żołnierzy sowieckich. Wrzesień 1939 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych