Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
XII Edycja Olimpiady Przedmiotowej
07.03.2019
7 marca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy Alei Żwirki i Wigury 9/13. w Warszawie, odbył się wojewódzki etap olimpiady przedmiotowej.

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" jest wydarzeniem patriotyczno - historycznym, organizowanym w trybie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn.zm.)".


Przeprowadzana jak co roku z udziałem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (w wykonaniu umowy o współpracy i współorganizacji między wspomnianymi instytucjami realizowana w wykonaniu między innymi Listu Intencyjnego Ministra Obrony Narodowej), wkroczyła w etap zawodów wojewódzkich (okręgowych).


Celem jej jest - jak czytamy w Regulaminie - "kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. Olimpiada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudza twórcze myślenie, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowuje uczniów do studiów wyższych, a także do gotowości spełnienia obywatelskich obowiązków wobec państwa, w tym obowiązku obrony Ojczyzny".


XII Edycja Olimpiady przypadająca na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, poświęcona została Żołnierzom II Rzeczypospolitej Polskiej, (w latach 1921 - 1956 Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych). Egzaminy na poziomie okręgowym (wojewódzkim) odbyły się 7 marca br. w gościnnych salonach Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego w Warszawie. Przystąpiło do nich 35 uczniów szkół średnich z całego Mazowsza - laureatów poprzednich etapów.


Zawody wojewódzkie otworzyła i przywitała zebranych uczestników Olimpiady i jej organizatorów, w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komitetu Głównego prof. Grzegorza Nowika, Danuta Skrońska, Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego, która przedstawiła także członków Komisji, następnie głos zabrała II Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego Ewa Księżakowska omawiając zasady eliminacji wojewódzkich.


Oceny prac pisemnych i sprawdzianów ustnych dokonała Komisja Egzaminacyjna w składzie: mgr Małgorzata Basaj (MJP), mgr Marcin Białas (CBW), mgr Maciej Biernat (CBW), dr Adam Gałkowski (CBW), mgr Julia Janowska (MJP), mgr Grzegorz Kuba (CBW), Ewa Księżakowska (KG), dr Emil Noiński (MJP), Marta Piotrkiewicz (MJP), mgr Katarzyna Radziwiłko (MJP), mgr Julian Sieradzon (KG), mgr Danuta Skrońska (CBW), mgr Katarzyna Stępniak (CBW), mgr Joanna Świeczko (MJP), dr Agnieszka Werens (CBW), mgr Łukasz Wieczorek (MJP) i mgr Jan Zawadzki (KG).


Wyniki zawodów okręgowych są dostępne na oficjalnej stronie olimpiady www.olimpiadalosyzolnierza.pl.


WEJŚCIE DO GALERII


Opr. dr AG i mgr DS

Komunikat Organizacyjny Nr 1. z dnia 28 czerwca 2018 r.  [PDF]

Skład Komitetu Głównego Olimpiady wybrany na posiedzeniu 27 czerwca 2018 r. [PDF]

Wykaz zalecanej literatury [PDF]

Informacja programowa [PDF]

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych