Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
CEREMONIA PRZEKAZANIA NA JASNĄ GÓRĘ PAMIĄTEK PO OSTATNIM PREZYDENCIE RP NA UCHODŹSTWIE  PANU RYSZARDZIE KACZOROWSKIM.
18.06.2018
16 czerwca 2018r. pamiątki po ostatnim Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Panu Ryszardzie Kaczorowskim spoczęły w skarbcu sanktuarium Zakonu Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.

Przekazane pamiątki to dwa, najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej: Order Orła Białego – Krzyż z Gwiazdą i Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski – I Klasy z Gwiazdą a także Krzyż Wielki Orderu Piano papieża Piusa IX (trzeci w kolejności order nadawany przez Stolicę Apostolską, przyznany Prezydentowi przez papieża Jana Pawła II) oraz Order św. Michała i św. Jerzego (brytyjskie wysokie odznaczenie państwowe), nadany przez Elżbietę II, a także nagroda BENEMERENTI Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Dary przekazały córki Pana Prezydenta Kaczorowskiego, wykonując ostatnią wolę tragicznie zmarłego ojca. Jadwiga Jagoda Kaczorowska, w bardzo osobistym wystąpieniu powiedziała: „Matka Boska była w sercu naszego taty. Dzisiaj ordery Jego składamy tu, na Jasnej Górze, w sercu Polski”. Przypomniała także, że po przekazaniu insygniów władzy prezydenckiej II RP na ręce Lecha Wałęsy, pierwszego polskiego prezydenta wybranego po wojnie w wolnych wyborach, przyjechali całą rodziną na Janą Górę „żeby uklęknąć przed tą Matką Boską, która nam tyle pomagała, przez tyle dekad tułaczki”.
Uroczystość przekazania do Jasnogórskich zbiorów wotywnych najwyższych orderów ostatniego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie Pana Ryszarda Kaczorowskiego w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, była szczególnie wzruszającym, państwowym świętem nie tylko dla rodziny, ale także dla mnie, który przez dwadzieścia lat miał honor być Jego najbliższym współpracownikiem, kierując Biurem b. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego w Londynie. Podniosła oprawa uroczystości nadała temu historycznemu wydarzeniu odpowiednią rangę, podkreślając znaczenie dokonań emigracji niepodległościowej, zmuszonej dyktatem jałtańskim do walki o Polskę wolną i suwerenną poza jej granicami. Osobiste zaangażowanie Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w organizację tego ważnego i potrzebnego społecznie przedsięwzięcia, stworzyło wspaniały obraz ważnego fragmentu historii naszego Narodu i istotny przekaz kształtujący świadomość patriotyczną Polaków. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Pana Ministra podkreślające szczególną rolę sanktuarium Jasnogórskiego w historii Polski „(…)To jest miejsce, gdzie swoje odznaczenia, swoje insygnia przekazywali królowie, hetmani, wodzowie, prezydenci Rzeczypospolitej. Dzisiaj dołączają do tego wielkiego polskiego relikwiarza ordery ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Ordery, które były wyrazem wdzięczności Rzeczypospolitej dla jego drogi życiowej, dlatego, że zawsze miał Polskę w sercu, dlatego, że zawsze Polsce służył. (…)”.
Godne przypomnienie osoby ostatniego Prezydenta II Rzeczpospolitej, zamykającego długi szereg legalnych Prezydentów wolnej Polski, wypełniających na obczyźnie konstytucyjne zobowiązania, znalazło także istotny wydźwięk w homilii wygłoszonej przez O. płk. prof. Eustachego Rakoczego, paulina, jasnogórskiego kapelana Żołnierzy Niepodległości i kapelana śp. Prezydenta, który między innymi wspomniał postać Pana Ryszarda Kaczorowskiego, jako Protektora Akademii Polonijnej w Częstochowie mówiąc „(…) Tu na Jasnej Górze, ja paulin, dotykałem jego patriotyzmu (…)”.
Ryszard Kaczorowski był Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie w latach 1989–1990. 22 grudnia 1990 r. ustąpił z urzędu przekazując do Polski insygnia władzy państwowej. Zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej, w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
W uroczystościach na Jasnej Górze i w Akademii Polonijnej wzięli udział m.in. przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Sejmu RP, Wojska Polskiego, władz samorządowych, kombatanci, harcerze i młodzież szkolna.

 

dr Jan Tarczyński
Dyrektor
Centralnej Biblioteki Wojskowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
b. dyrektor Biura b. Prezydenta RP
Ryszarda Kaczorowskiego w Londynie

Fot.
Adam  Stefan Lewandowski

 

Kazanie O. płk. prof. Eustachego Rakoczego ZP
w czasie uroczystości przekazania orderów ostatniego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie Pana Ryszarda Kaczorowskiego do Jasnogórskich zbiorów wotywnych.
Jasna Góra 16.06.2018. [LINK]

 

fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14fot. 15fot. 16fot. 17
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych