Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Remont w Centralnej Bibliotece Wojskowej - II etap
07.06.2018
Prowadzony jest drugi etap inwestycji „Przebudowa budynku Centralnej Biblioteki Wojskowej w zakresie dostosowania do wymogów ppoż. i osób niepełnosprawnych, budowy budynku agregatu prądotwórczego oraz remontu nawierzchni utwardzonych”.

Prezentujemy fotografie z miejsc, w których prowadzone są prace:

- w holu wystawienniczym na parterze - doprowadzenie kanałami wyciętymi w kamiennej posadzce zasilania; wytyczenie dróg ewakuacyjnych; wymiana sufitów i instalacja systemu gaszenia mgłą wodną; malowanie,

fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10

- w auli głównej na pierwszym piętrze - wymiana okien; montaż instalacji elektrycznej; malowanie w tym malowanie farbą niepalną oraz demontaż sufitu; wymiana dachu,

fot. 1fot. 2

- w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych na poziomie -1 - wymiana centralnego ogrzewania i instalacji hydraulicznej (także związanej z gaszeniem mgłą wodną) i elektrycznej; montaż sanitariatów; skucie starej farby i malowanie; stawianie nowych ścian, zgodnych z normami ppoż,

fot. 36fot. 37fot. 38fot. 39fot. 40fot. 41fot. 42fot. 43fot. 44fot. 45fot. 46fot. 47fot. 48fot. 49fot. 50fot. 51fot. 52fot. 53fot. 54

- w magazynie nr 1 i nr 2 – wymiana instalacji hydraulicznej; prace przygotowawcze do założenia systemu gaszenia mgłą wodną oraz montaż, w tym zabezpieczenie księgozbioru i regałów; prace malarskie i porządkowe; uzupełnianie podłóg żywicą; wybudowanie ściany oddzielającej magazyn nr 1 od magazynu nr 2 oraz montaż drzwi,

fot. 13fot. 14fot. 15fot. 16fot. 17fot. 18fot. 19fot. 20fot. 21

- w magazynie nr 3 i nr 4 – prace malarskie i porządkowe; uzupełnianie podłóg żywicą; montaż sufitów przed magazynami,

fot. 22fot. 23fot. 24fot. 25fot. 26fot. 27fot. 28

- introligatornia - wymiana instalacji grzewczej; prace przygotowawcze do demontażu okien,

fot. 11fot. 12

- prace na zewnątrz, od strony ulicy Motorowej – odkopanie i usunięcie starej opaski oraz wykonanie nowej izolacji; prace przygotowawcze do demontażu przeszkleń i witryn okiennych,

fot. 29fot. 30fot. 31fot. 32fot. 33fot. 34fot. 35

- prace na zewnątrz, od strony ulicy Ostrobramskiej – demontaż starych paneli, prace przygotowawcze do demontaż starych przeszkleń.

fot. 55fot. 56fot. 57fot. 58

Na fotografiach prezentujemy prace obejmujące okres od 16 maja do 6 czerwca br.

Fot. MM

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych