Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Uroczysta sesja z okazji Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
06.06.2018
W dniach 26-28 maja 2018 roku odbyły się obchody Święta UKSW. Ich najważniejszym punktem była uroczysta sesja w dniu 28 maja, zorganizowana w auli Jana Pawła II w głównej siedzibie Uczelni.

Sesję otworzył JM Rektor, ks. prof. Stanisław Dziekoński, który w swoim przemówieniu nawiązał do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz do sylwetki patrona Uniwersytetu, kardynała Stefana Wyszyńskiego i znaczenia jego dzieła dla kształtowania postaw w duchu wolności i patriotyzmu.

Po wystąpieniu Ks. Rektora, listy gratulacyjne m.in. od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu i Prezesa Rady Ministrów, odczytali Goście Uczelni.

Następnym punktem programu było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych. Kilkorgu profesorom Prezydent RP Andrzej Duda, za długoletnią służbę przyznał Medale Złote i Brązowe oraz Brązowe Krzyże Zasługi. Tą część ceremonii poprowadził minister Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Następnie, przemówienie wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i zarazem absolwent UKSW, minister Tomasz Zdzikot.

Ceremonii wręczenia Uczelni Medalu „Pro Patria” dokonał Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Najliczniejsza grupa pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu otrzymała Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Część oficjalną uroczystości zakończyło wręczenie przez JM Rektora ks. prof. Stanisława Dziekońskiego oraz dziekanów poszczególnych Wydziałów Uczelni dyplomów doktora habilitowanego oraz dokonano promocji doktorów.

Obchody Święta UKSW uświetnił występ Chóru Uniwersytetu pod dyrekcją dr. hab. Michała Sławeckiego, który oprócz okolicznościowego Gaudeamus igitur i hymnu Gaude Mater Polonia, wykonał krótki koncert pieśni patriotycznych.

Centralną Bibliotekę Wojskową  na Święcie UKSW reprezentował dr Adam Gałkowski z Ośrodka Informacji Naukowej.

Tekst i zdjęcie: AG

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych