Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
XI Edycja olimpiady przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922
06.04.2018
 

22 marca br. o godzinie 11.00 w 16 województwach Polski przystąpiono do realizacji pierwszej części zawodów finałowych, która polegała na napisaniu eseju na jeden z pięciu podanych tematów:

1.Osiągnięcia kultury i nauki starożytnej Grecji i Rzymu oraz ich wpływ na rozwój cywilizacji europejskiej od średniowiecza po czasy współczesne.
2.Przyczyny, przebieg oraz pozytywne i negatywne skutki wypraw krzyżowych.
3.Okoliczności kształtowania się demokracji szlacheckiej w Polsce, rozkwit i funkcjonowanie, oraz czynniki, które wpłynęły na jej zmierzch.
4.Autonomia i zależność Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego do wybuchu Powstania Listopadowego.
5.Rola Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w odzyskiwaniu niepodległości oraz kształtowaniu granic i ustroju wewnętrznego II Rzeczypospolitej.

Największą popularnością wśród uczestników cieszył się temat piąty, nawiązujący między innymi do Marszałka Józefa Piłsudskiego, który szczególnie w roku jubileuszu 100 –lecia odzyskania niepodległości przez Polskę jest jednym z głównych bohaterów narodowych.

Przedstawiciele Zespołu Centralnej Biblioteki Wojskowej i Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku, przeprowadzili w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. pisemne zawody finałowe (część pierwsza) dla 16 uczestników z województwa mazowieckiego.

W dniach 23-24.03.2018r. członkowie Centralnej Komisji egzaminacyjnej Olimpiady –m.in. z Zespołu CBW ds. Olimpiady: mgr Maciej Biernat, dr Piotr Dobrowolski, mgr Małgorzata Gwara, mgr Karolina Paćko, mgr Damian Rząp, mgr Katarzyna Stępniak, dr Agnieszka Werens pod kierunkiem Przewodniczącej Zespołu CBW ds. Olimpiady mgr Danuty Skrońskiej  oraz patronatem naukowym prof. Wiesława Jana Wysockiego, prof. Janusza Odziemkowskiego i prof. dr hab. Grzegorza Nowika, sprawdzili prace egzaminacyjne.

Fot.MP; DS.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych