Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
XIV Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej [aktualizacja - program]
04.04.2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 10-13 kwietnia 2018 roku Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego organizuje „XIV Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej”.

Zasadniczym celem konferencji organizowanych co roku przez CBW jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników w  dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej, a tym samym podnoszenie jakości oferowanych usług informacyjnych.

Wzrost znaczenia digitalizacji zbiorów i powszechny dostęp użytkowników do usług mobilnych powodują, że biblioteki zmieniają się, poszerza się krąg zadań, rosną oczekiwania użytkowników wobec samej instytucji i jej pracowników – bibliotekarzy. Współczesna biblioteka to instytucja o charakterze edukacyjnym, naukowym i kulturalnym, która poza rosnącymi zasobami cyfrowymi, nadal gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory tradycyjne.

Celem XIV Forum jest podjęcie tematu działalności bibliotek wojskowych w przestrzeni publicznej, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z tematyką konferencji, której zakres będzie dotyczył m.in. następujących zagadnień:

  •          upowszechnianie pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego w świadomości społecznej;
  •          obecność bibliotek wojskowych w środowisku naukowym, uczelnianym i lokalnym;
  •          biblioteki wojskowe jako źródło wiedzy i wsparcia w edukacji dla bezpieczeństwa;
  •          wpływ innowacji i cyfryzacji na pracę bibliotekarza;
  •          wyszukiwanie a przeglądanie – nowe narzędzia do odkrywania zasobów;
  •          badanie satysfakcji użytkowników bibliotek jako element budowania strategii;
  •          różnorodność przestrzeni bibliotecznych w perspektywie nowych możliwości;
  •          ochrona danych osobowych w bibliotece – stan obecny i zmiany po wejściu w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Ponadto w programie m.in. wizyta w Ossolineum oraz w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, połączona z wykładami i zwiedzaniem zbiorów ww. instytucji.

Program ostatniego dnia XIV Forum realizowany będzie w Akademii Wojsk Lądowych, która jest współorganizatorem tegorocznego spotkania.

 

 

Szczegółowy program Forum jest już dostepny do pobrania TUTAJ.

 

XIV Forum odbędzie się w Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu, przy ul. Drobnera 11-13. Zgłoszenia należy przesyłać do Centralnej Biblioteki Wojskowej w  terminie do 26 marca 2018 roku.

Koszt uczestnictwa w XIV Forum wynosi:

          Nocleg:

  •         317 zł brutto za dobę w pokoju 1-osobowym

  •         185 zł brutto za dobę w pokoju 2-osobowym

          Opłata konferencyjna: 415 zł brutto/os.

Jednocześnie informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów zgłoszenie udziału w XIV Forum jest równoznaczne z deklaracją pokrycia kosztów uczestnictwa, zgodnie z  Regulaminem Forum i stosowną informacją na formularzu zgłoszeniowym. Jest to konieczny wymóg formalny.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych