Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
12 marca 2018 roku, 19 rocznica wstąpienia Polski do NATO
12.03.2018
12 marca 1999 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wraz z upadkiem bloku wschodniego i formalnym rozwiązaniem Układu Warszawskiego w 1991 roku Polska oraz inne kraje z Europy Środkowowschodniej zgłosiły gotowość do współpracy wojskowej z państwami zachodnimi oraz do wstąpienia do NATO.

W 1994 roku Polska przystąpiła do nowo utworzonej inicjatywy Partnerstwo dla Pokoju, a od 1996 roku zaczęła brać udział w misjach i operacjach sojuszniczych, przyczyniając się do stabilizacji bezpieczeństwa w Europie (w Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Macedonii, Litwie, Łotwie, Estonii), neutralizacji zagrożeń w innych regionach świata (w Afganistanie i Iraku czy w obszarze Morza Śródziemnego) oraz niesienia pomocy humanitarnej w obszarach klęsk żywiołowych (w Pakistanie).

1997 roku w czasie madryckiego szczytu szefów państw i rządów NATO podjęto decyzję o wystosowaniu formalnego zaproszenia dla Polski, Czech i Węgier. Oficjalne podpisanie protokołów akcesyjnych Polski, Czech i Węgier odbyło się w Brukseli 16 grudnia 1997 roku. Ostatnim etapem procesu ratyfikacyjnego było przekazanie Stanom Zjednoczonym (depozytariuszowi traktatu) tzw. instrumentu akcesji.
12 marca 1999 roku o 19.00 czasu polskiego (w południe czasu miejscowego) w Bibliotece Harry'ego Trumana w Independence w amerykańskim stanie Missouri Polska, Czechy i Węgry zostały oficjalnie przyjęte do NATO. Ministrowie spraw zagranicznych tych trzech państw podpisali ratyfikowane wcześniej przez parlamenty protokoły akcesji do Traktatu Północnoatlantyckiego i przekazali je sekretarz stanu USA Madeleine Albright.

Na przestrzeni ostatnich 19 lat na terytorium Polski ustanowiono szereg instytucji i struktur Sojuszniczych. Pierwszą był Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód (MNC NE) funkcjonujący od 1999 roku w  Szczecinie, ostatnią Wielonarodowa Dywizja Północ-Wschód w Elblągu (MND NE) w ubiegłym roku. Dywizja ta ma za zadanie m.in. koordynować działania wszystkich czterech grup bojowych eFP (enhanced Forwad Presence – wzmocniona Wysunięta Obecność) stanowiących wzmocnienie wschodniej flanki NATO – zgodnie z postanowieniami Szczytu NATO w Warszawie z lipca 2016 roku.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych