Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
XI Edycja olimpiady przedmiotowej
09.03.2018
8 marca 2018 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbył się etap wojewódzki cyklicznej olimpiady historycznej.

Tegoroczna edycja Olimpiady nosi tytuł „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” i obejmuje okres od 1887 do 1922 roku. Organizatorami Olimpiady jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zawody wojewódzkie polegały na rozwiązaniu zadań w formie pisemnego testu  oraz  odpowiedzi ustnej na pytania z zakresu tegorocznej tematyki olimpiady oraz podstawy programowej historii. Uczestnicy jak zawsze wykazali się ogromną wiedzą historyczną.

 

W zawodach wojewódzkich w Warszawie uczestniczyło 20 uczniów ze szkół z rejonu Mazowsza. Młodzież i nauczycieli powitali w gościnnych progach Klubu DGW ppłk. Tomasz Cholewiński oraz prof. dr hab. Grzegorz Nowik, przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Egzaminacyjnej.  W organizacji etapu wojewódzkiego Olimpiady uczestniczył zespół pracowników CBW:  Marcin Białas, Maciej Biernat, dr Piotr Dobrowolski, Małgorzata Gwara, Karolina Paćko, Damian Rząp, Katarzyna Stępniak, który pod kierunkiem Przewodniczącej Zespołu CBW ds. Olimpiady Danuty Skrońskiej  oraz prof. dr hab. Grzegorza Nowika, sprawdził prace egzaminacyjne oraz oceniał wypowiedzi ustne uczniów.

 

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego.

 

Tegoroczna edycja ma charakter Olimpiady przedmiotowej tj. dającej laureatom i finalistom zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii.

 

Tekst: M.G., K.P.

 

Fot. M.M.


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych