Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Międzynarodowa konferencja naukowa
06.10.2017
 

4 października 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz dokonał uroczystego otwarcia zorganizowanej pod nadzorem Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON przez Centralną Bibliotekę Wojskową i Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej międzynarodowej konferencji naukowej „Błękitna Armia i jej dowódca gen. Józef Haller. Francja – Polska 1917-1920”. Wydarzenie było kluczowym elementem działań Ministerstwa Obrony Narodowej w Roku Generała Hallera, ustanowionym uchwałą Senatu Rzeczypospolitej w setną rocznicę sformowania Armii Polskiej we Francji.

Podczas dwudniowej konferencji (4-5 października 2017 roku) naukowcy z Polski, Francji i Stanów Zjednoczonych przedstawili, międzynarodową sytuację polityczną w ostatnich latach I wojny światowej. Podkreślono znaczenie wsparcia Francji dla polskich dążeń niepodległościowych w czasie Wielkiej Wojny. Ponadto zostały poruszone kwestie organizacji, struktury, wyposażenia i uzbrojenia oraz działań bojowych Błękitnej Armii na polach bitew I wojny światowej we Francji, w walkach z Ukraińcami w Galicji Wschodniej i na Wołyniu oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920.

Wśród licznych gości zaproszonych na konferencję znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, reprezentanci Wojska Polskiego i służb mundurowych, a także przedstawiciele mediów. Wśród gości znaleźli się m.in.:

 • Anita Czerwińska, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentująca Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego;
 • Antoni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej;
 • Pierre Lévy, Jego Ekscelencja Ambasador Francji w Polsce;
 • Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 • Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
 • prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;
 • prof. dr hab. Jan Żaryn, Senator Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Andrzej Melak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mec. Piotr Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu;
 • dr Alicja Adamczyk, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
 • płk Philippe Abraham, Attaché Obrony Ambasady Francji w Polsce;
 • gen. dyw. pil. Jan Śliwka, Pierwszy Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
 • ks. płk Zbigniew Kępa, reprezentujący Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. Józefa Guzdka;
 • Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
 • Piotr Gursztyn, Dyrektor Biura do spraw komunikacji TVP S.A.;
 • Piotr Legutko, Dyrektor TVP Historia;
 • Magdalena Tadeusiak-Mikołajczak, Dyrektor TVP Polonia;
 • Rafał Kotomski, Dyrektor TVP 3 Warszawa. 

Wśród ponad 250 osobowej grupy uczestników spotkania, podkreślić trzeba udział przedstawicieli młodego pokolenia: studentów-podchorążych Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i uczniów klas mundurowych z LXXXVIII Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego oraz CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza.

Poseł Anita Czerwińska odczytała list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, skierowany do uczestników wydarzenia.

Otwierając obrady Minister Obrony Narodowej podkreślił znaczenie sojuszu polsko-francuskiego, w kontekście utworzenia we Francji Armii Polskiej, oraz wpływ przybycia Błękitnej Armii wiosną 1919 roku do Polski, na walki o granice odrodzonego państwa polskiego, mówiąc m.in.:
Czas pełen chwały, ale też czas przede wszystkim niezwykłego, wysiłku polskiego patriotyzmu, niezwykłego zrozumienia ówczesnych mocarstw zachodnich, że bez niepodległej wielkiej Polski nie będzie pokoju w Europie […] Nie było takiego punktu w Polsce i na frontach polskich, w których armia Hallera nie odgrywałaby decydującej roli pozwalającej nam dzisiaj, tutaj, na tym Zamku Królewskim wspominać tamte dzieje, tamten czas.
Minister podkreślił, że choć Armia Polska we Francji powstała pod auspicjami Komitetu Narodowego Polskiego, to była siłą łączącą tradycję, wysiłek i dokonania wszystkich stronnictw polskich, wszystkich orientacji polskich walczących o niepodległość.

Następnie uczestników konferencji przywitał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk, podkreślając także społeczne znaczenie narodowej pamięci o dokonaniach żołnierzy Błękitnej Armii. Wprowadzenie naukowe wygłosił Podsekretarz Stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

Drugi dzień konferencji zaszczycił swoją obecnością Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, Jego Ekscelencja Pierre Lévy. W okolicznościowym wystąpieniu podkreślił rolę współpracy wojskowej polsko-francuskiej oraz wsparcie rządu francuskiego dla polskich dążeń niepodległościowych.

Podsumowania konferencji dokonał inicjator Roku Generała Hallera, Senator Rzeczypospolitej, prof. dr hab. Jan Żaryn.

Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową „Błekitna Armia. Armia Polska we Francji w I wojnie światowej i w walce o polskie granice” oraz występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Partnerami konferencji byli Zamek Królewski w Warszawie, Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz TVP Historia.

Dzień I konferencji:

Pierwsze formacje polskie we Francji w I wojnie światowej (Bajończycy, Ruelczycy) – prof.  dr hab. Wiesław Jan Wysocki, Kierownik Katedry Historii XIX i XX wieku Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Les évaluations du renseignement français sur l’armée Haller à la fin de la Première Guerre mondiale [Oceny francuskiego wywiadu dotyczące armii Hallera w czasie I wojnie światowej] – prof.dr Olivier Forcade, Prorektor Université Paris-IV Sorbonne

Zagadnienia polityczne i międzynarodowe utworzenia Armii Polskiej we Francji w 1917 roku – prof.  dr hab. Marek Kornat, Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komemoracja armii Hallera w stosunkach polsko-francuskich – dr Nicolas Maslowski, Dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, Uniwersytet Warszawski

Organizacja Armii Polskiej we Francji i żołnierze – ochotnicy z Europy  – prof.  dr hab. Janusz Odziemkowski, Kierownik Zakładu Badań nad Wojskowością, Instytutu Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Żołnierze-ochotnicy z USA i Kanady w Błękitnej Armii – Jan M. Lorys, b. Dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce

De l’armée Archinard à l’armée l’Haller, la création, dans les rangs de l’armée française, d’une armée polonaise autonome, 1917-1919 [Od armii Archinarda po powstanie armii Hallera: początki Armii Polskiej, jej rola w strukturach armii francuskiej; autonomiczność armii polskiej (1917-1919)] – płk dr Frédéric Guelton, b. Szef Departamentu Obrony w Ministerstwie Obrony Republiki Francuskiej, członek Rady Naukowej „Mission du centenaire”

Pierwsze walki Armii Polskiej we Francji i jej dyslokacja do Polski – mgr Grzegorz Kuba, mgr Małgorzata Gwara, mgr Karolina Paćko,Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rola Błękitnej Armii w tworzeniu Wojska Polskiego w kraju – płk dr hab. Juliusz S. Tym, prof. ASzWoj., Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej

Żołnierskie motywacje w Błękitnej Armii 1917-1920 – komunikat – prof.  dr hab. Julian Auleytner, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Dzień II konferencji:

Jednostki Błękitnej Armii na froncie przeciwniemieckim wiosną 1919 roku. Współdziałanie z Wojskiem Wielkopolskim – prof.  dr hab. Bogusław Polak, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej

Buts de guerre et négociations de paix (1914-1919): la place de la Pologne dans la „paix français” [Wojenne cele i negocjacje pokojowe (1914-1919): miejsce Polski w tzw. pokoju francuskim] – dr Isabelle Davion, Université Paris-IV Sorbonne

Generał Józef Haller jako dowódca Frontu Pomorskiego. Udział jednostek Błękitnej Armii w zajmowaniu Pomorza. Zaślubiny Polski z Morzem – dr hab. Michał Polak, prof. PK, Dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej

Jednostki Błękitnej Armii w wojnie Rosji bolszewickiej z Polską w 1920 roku - prof. dr hab. Grzegorz Nowik, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Gen. Józef Haller jako Generalny Inspektor Armii Ochotniczej i dowódca Frontu Północno-Wschodniego (Północnego) w Bitwie Warszawskiej - dr Adam Buława, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

La coopération militaire franco-polonaise de la révolution bolchevique au traité de Riga (1917-1921): aspects historiques et historiographiques [Wojskowa współpraca francusko-polska od rewolucji bolszewickiej po traktat ryski (1917-1921): kontekst historyczny i historiograficzny] – dr Frédéric Dessberg, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Kapelani Błękitnej Armii – szczególna forma wsparcia żołnierza – mgr Sławomir Z. Frątczak, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej

Gen. Józef Haller – związki rodzinne – mec Piotr Łukasz Andrzejewski, Centrum Pamięci Generała Hallera i Błękitnej Armii we Władysławowie

Błękitna Armia i jej dowódca gen. Józef Haller w obiektywie – dr Rafał Sierchuła, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Religijność Józefa Hallera – ks. prał. Józef Maj, Rada Fundacji „Żołnierzy Wyklętych”

Haller jako społecznik – dr Jacek Żurek, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej

Gen J. Haller jako Przewodniczący ZHP – komunikat – prof. dr hab. Adam Massalski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Podsumowanie konferencji i przedsięwzięć związanych z obchodami roku Generała Józefa Hallera, ustanowionego uchwałą Senatu RP z 4 listopada 2016 rok – prof. dr hab. Jan Żaryn, Senator Rzeczypospolitej Polskiej


fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14fot. 15fot. 16fot. 17fot. 18fot. 19fot. 20fot. 21fot. 22fot. 23fot. 24fot. 25fot. 26fot. 27fot. 28fot. 29fot. 30fot. 31fot. 32fot. 33fot. 34fot. 35fot. 36fot. 37fot. 38fot. 39fot. 40fot. 41fot. 42fot. 43fot. 44fot. 45fot. 46fot. 47fot. 48fot. 49fot. 50fot. 51fot. 52
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych