Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Olimpiada Przedmiotowa
28.09.2017
Rozgrywana w roku szkolnym 2017/2018 XI edycja Olimpiady "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" nosi tytuł "O niepodległość i granice Rzeczypospolitej" i wpisuje się w obchody 100-lecia Niepodległości Polski.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. Olimpiada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudza twórcze myślenie, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowuje uczniów do studiów wyższych, a także do gotowości spełnienia obywatelskich obowiązków wobec państwa, w tym obowiązku obrony Ojczyzny.

Tegoroczna edycja uzyskała charakter przedmiotowej, tj. dającej laureatom i finalistom zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii i rozgrywana będzie na podstawie zmodyfikowanego regulaminu.

Organizatorami Olimpiady są: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem Olimpiady, komunikatem Komitetu Głównego oraz listą literatury proponowaną dla uczestników tej edycji.

Regulamin olimpiady
Komunikat  i  Załącznik do komunikatu
Lista lektur

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych