Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego
11.08.2017
11 sierpnia 2017 roku, z okazji nadchodzącego Święta Wojska Polskiego, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Przemysł Warszawy w służbie Wojska Polskiego 1918-1939”, przygotowanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową.

 

 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez CBW oraz Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, a jego partnerami byli: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz TVP Historia. Uroczystości towarzyszyła prezentacja najpopularniejszego samochodu Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej – Fiata 508 III Junak – pochodzącego z kolekcji Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach k. Warszawy.

 

Na wernisaż, który miał miejsce w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, przybyło liczne grono zaproszonych gości: przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci służb mundurowych i duchowieństwa, członkowie organizacji społecznych oraz pracownicy Biblioteki.

 

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in.:
- Jarosław Rusiecki, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP,
- Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- Arkadiusz Urban, reprezentujący sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa rady Ministrów Annę Marię Anders,
- Piotr Łukasz Andrzejewski, Sędzia Trybunału Stanu,
- płk Sławomir Więckowski, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
- gen. bryg. Krzysztof Żabicki, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
- płk Tomasz Fudalej, reprezentujący Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej,
- Sławomir Frątczak, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej,
- JE ks. bp płk Mirosław Wola, Ewangelicki Biskup Wojskowy,
- płk Andrzej Jośko, reprezentujący Inspektora Wojsk Lądowych,
- płk Wiesław Krzymowski, reprezentujący Inspektora Sił Powietrznych,
- płk dr hab. Sławomir Augustyn, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,
- insp. Robert Horosz, reprezentujący Komendanta Głównego Policji,
- Magdalena Zychowicz, reprezentująca Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji,
- płk Artur Wiliński, zastępca dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej,
- dr Krzysztof Strzałka, zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
- Ireneusz Truszkowski, zastępca dyrektora Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
- kmdr Wiesław Banaszewski, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych Wojska Polskiego,
- Kazimierz Ostaszewski, dyrektor Biura do spraw Procedur Antykorupcyjnych MON,
- płk Robert Kowalski, dowódca 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego,
- ppłk Mariusz Muskus, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów,
- Ryszard Grabiec, zastępca dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji,
- Krzysztof Skolimowski, zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
- JM ks. prof. Andrzej Kryński, rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie,
- o. prof. Wojciech Podlecki, prorektora Akademii Polonijnej w Częstochowie,
- płk Maciej Bogdan, reprezentujący Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej,
- prof. Wiesław Jan Wysocki, reprezentujący Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
- Jolanta Lasocka, zastępca dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej,
- Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,
- dr inż. Piotr Matejuk, prezes Polskiego Towarzystwa Historii Techniki,
- ppłk Tomasz Ogrodniczuk, Szef Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu,
- Zbigniew Mikiciuk, dyrektor Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach,
- Andrzej Kiński, redaktor naczelny czasopisma Wojsko i Technika,
- Piotr Kisiel, prezes Zarządu Wojskowego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.,
- Krzysztof Bubrzyk, kierownik Ośrodka Informacji Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
- Maciej Jarosiński, skarbnik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
- Jarosław Olbrychowski, prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi,
- Tadeusz Zemuła, prezes Zarządu Głównego Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich,
- Włodzimierz Orlikowski, Prezes Fundacji „Historia zza krat – ocalić od zapomnienia”,
- Marcin Łada, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP.

 

Spotkanie rozpoczął wicedyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Antoni Krzysztof Sobczak, reprezentujący gospodarza miejsca i partnera wydarzenia, po czym przybyłych gości powitał dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, dziękując także pracownikom CBW za przygotowanie wystawy.

 

Po powitaniu głos zabrali: dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Sławomir Frątczak, zastępca dyrektora TVP Historia dr Stanisław Królak oraz p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Po wystąpieniach nastąpiła ceremonia wręczenia Medali Pro Patria, przyznanych decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osobom zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, które otrzymali szczególnie wyróżniający się na tym polu oficerowie Wojska Polskiego, a także pracownik Biblioteki.

 

Następnie dyrektor Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach przybliżył zebranym historię prezentowanego samochodu historycznego Polski Fiat 508, wyprodukowanego w Warszawie najpopularniejszego pojazdu Armii II Rzeczypospolitej, po czym nastąpiło otwarcie wystawy, którego dokonali: senator Jarosław Rusiecki i dyrektor Sławomir Frątczak, w asyście organizatora i partnerów uroczystości: dr. Jana Tarczyńskiego, Antoniego Krzysztofa Sobczaka i Stanisław Królaka. Spotkanie zakończyło zwiedzanie ekspozycji w towarzystwie jej autorów.

 

Ekspozycja, którą można oglądać do 4 września 2017 r., prezentuje wybrane zakłady przemysłu zbrojeniowego, motoryzacyjnego, lotniczego, optycznego, radiotechnicznego oraz metalurgicznego, działające w Warszawie w latach 1918-1939 na rzecz Wojska Polskiego. Przodujące w skali kraju w zakresie najbardziej zaawansowanych technologii i doceniane zagranicą za jakość produkcji, miały niebagatelne znaczenie dla rozwoju przemysłu, a tym samym bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tekst: RCh
Zdjęcia: AF

 

fot. 1fot. 2fot. 3fot. 4fot. 5fot. 6fot. 7fot. 8fot. 9fot. 10fot. 11fot. 12fot. 13fot. 14fot. 15fot. 16fot. 17fot. 18fot. 19fot. 20fot. 21fot. 22fot. 23fot. 24fot. 25fot. 26fot. 27fot. 28

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych