Centralna Biblioteka Wojskowa
Aktualności
Kwartalnik
28.07.2017
Oddajemy do rąk Czytelników nowy zeszyt kwartalnika "Polska Bibliografia Wojskowa" nr 1 z 2017 roku, wydawanego przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od 96 lat.

Struktura układu działowego w „Polskiej Bibliografii Wojskowej” została uporządkowana zgodnie ze współczesną wykładnią nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, z zachowaniem podziału na dyscypliny, specjalności i podspecjalności wyodrębnione w ramach działów nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności, którą przedstawiono w zeszycie trzecim kwartalnika z 2011 roku.

Przypominamy również, że kwartalnik PBW jest dostępny w wersji elektronicznej w Wojskowej Bibliotece Cyfrowej – Zbrojownia pod adresem
http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych