Centralna Biblioteka Wojskowa
Koło SBP przy CBW

Koło SBP przy CBW jest jednym z największych i najprężniej działających kół w Oddziale Warszawskim. Obecnie liczy 50 członków, a swoją działalność zapoczątkowało w 1977 roku.  Głównym celem działalności Koła jest:

  1. Czynny udział w życiu biblioteki przez wspieranie polityki bibliotecznej,
  2. Integracja środowiska zawodowego,
  3. Kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy.

Ponadto Koło jest organizatorem licznych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym takich jak wyjścia do muzeów, bibliotek, czy innych instytucji kultury.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych