Centralna Biblioteka Wojskowa
Dane kontaktowe

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Ostrobramska 109
04-041 Warszawa

e-mail: cbw@ron.mil.pl

fax: 261-816-940

 

 

DYREKTOR
dr Jan TARCZYŃSKI
tel. 261-817-394
e-mail: cbw@ron.mil.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Ochrony i Promocji Zbiorów
mgr Beata CZEKAJ-WIŚNIEWSKA
tel. 261-816-971
e-mail: b.czekaj-wisniewska@ron.mil.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Informacji Naukowej i Opracowań Zbiorów

mgr Maksymilian SOKÓŁ-POTOCKI
tel. 261-817-246
e-mail: m.sokol-potocki@ron.mil.pl

 

OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ
tel. 261-817-952
e-mail: cbw.informacja@ron.mil.pl

 

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
tel. 261-816-970
e.kopczynska@ron.mil.pl

 

Wypożyczalnia główna
tel. 261-816-888

e-mail: cbw.wypozyczalnia@ron.mil.pl

 

Czytelnia
tel. 261-817-271

 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna
tel. 261-816-838
e-mail: cbw.wypmiedzybibl@ron.mil.pl

 

Wypożyczalnia SGWP (ul. Rakowiecka 4a)
tel. 261-871-292
e-mail: ag.prus@ron.mil.pl

 

OŚRODEK NAUKOWO-METODYCZNY
tel. 261-817-366
e-mail: cbw.metodyczny@ron.mil.pl

 

KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO STO
tel. 261-816-053
e-mail: cbw.natosto@ron.mil.pl

 

DZIAŁ BIBLIOGRAFII WOJSKOWEJ
tel. 261-817-847
e-mail: cbw.bibliografia@ron.mil.pl

 

DZIAŁ GROMADZENIA ZBIORÓW

tel. 261-817-386
e-mail: cbw.gromadzenie@ron.mil.pl

 

DZIAŁ CZASOPISM
tel. 261-816-992
e-mail: cbw.czasopisma@ron.mil.pl

 

DZIAŁ OPRACOWAŃ ZBIORÓW
tel. 261-817-178

 

DZIAŁ ZBIORÓW GŁÓWNYCH
tel. 261-816-045
e-mail: cbw.zbioryglowne@ron.mil.pl

 

DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH
tel. 261-817-389, 261-816-826
e-mail: cbw.zbioryspecjalne@ron.mil.pl 

 

PRACOWNIA KONSERWACJI ZBIORÓW I INTROLIGATORNI
tel. 261-816-195
e-mail: cbw.konserwacja@ron.mil.pl

 

PRACOWNIA DIGITALIZACJI ZBIORÓW I POLIGRAFII
tel. 261-816-052, 261-817-287
e-mail: cbw.digitalizacja@ron.mil.pl

 

DZIAŁ AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH
tel. 261-817-262

e-mail: cbw.helpdesk@ron.mil.pl

 

SEKCJA ADMINISTRACYJNA
tel. 261-816-026
e-mail: cbw.administracja@ron.mil.pl

 

SEKCJA PERSONALNA
tel. 261-817-242

e-mail: cbw.rekrutacja@ron.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych